https://g.page/r/CZBlXfx4PGHYEAE
Nhà máy Netsle Trị An
 

Nhà máy Netsle Trị An

  • Dự án                   : Nhà máy Netsle Trị An.
  • Địa chỉ                  : KCN Amata, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng nai
  • Dịch vụ cung cấp: Cung cấp, lắp đặt hệ thống M&E.
  • Quy mô dự án     : 108.000 m2