https://g.page/r/CZBlXfx4PGHYEAE
Nhà máy New Apparel Far Eastern - Bình Phước.
 

Nhà máy New Apparel Far Eastern - Bình Phước.

  • Dự án                   : Nhà máy New Apparel Far Eastern - Bình Phước.
  • Địa chỉ                  : KCN Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
  • Dịch vụ cung cấp: Cung cấp, lắp đặt hệ thống M&E.
  • Quy mô dự án      : Đang cập nhật...